Tutustu heti työvuoron alussa työpaikan turvallisuudesta, työvaatetuksesta sekä suojainten käytöstä
annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyen koronaepidemiaan ja noudata niitä huolellisesti.

Suojautumisesi on tärkeää. Parhaiten suojaudut COVID-19-taudilta pesemällä käsiäsi sekä välttämällä lähikontakteja ja lähekkäin toimimista.

Kirjaudu

:
: